Udfordringen

I en så konkurrencepræget branche som dækindustrien har alle beslutninger betydning for
det økonomiske resultat. Effektive og optimerede processer er ofte afgørende for, hvilken markedsposition man ender med at opnå. At samle organisationen omkring tydelige kommunikerbare mål og fokusområder er derfor helt afgørende.

 

Løsningen

Økonomi for ikke-økonomer er et to-dages program, som bl.a. tydeliggører de finansielle grundelementer, og hvad der ligger til grund for fokus på specifikke KPI'er. Økonomiske resultater er ofte både årsag til og underliggende drivkraft bag forandring. Det betyder derfor, at forandringsarbejdet bliver betydeligt lettere, hvis beslutningstagerne forstår de økonomiske sammenhænge og konsekvenser.

Økonomi er et område, der har et rygte af at være kompliceret og kedeligt, men vigtigt. Bonanzas læringsplatform baseret på The Visual Language of Finance fastholder viktigheden, men gør økonomi sjovt og enkelt.