Fra komplekst til enkelt

Bonanza afmystificerer økonomi – med The Visual Language of Finance™

Mange menneskers kendskab til virksomhedsøkonomiske sammenhænge er ofte ikke særlig høj. Økonomisk information giver derfor ofte ikke tilstrækkelig værdi for medarbejdere udenfor økonomisfæren (f.eks. sælgere, tekniker og ledere). Det har ofte den uheldige konsekvens, at mange forretningskritiske beslutninger risikerer at blive truffet på et mangelfuldt grundlag, hvilket kan føre til at muligheder går tabt, eller i værste fald, at organisationen skades.

Visualisering

Kognitive studier viser, at visualisering gør indlæringen af nye kundskaber både enklere, hurtigere og mere vedholdende. I bund og grund handler det om, hvordan vores hjerne fungerer - hvorfor et billede siger mere end tusinde ord (eller tal). At omdanne økonomi til billeder, åbner op og gør den finansielle information forståelig og interessant for mange flere end blot økonomer.

Gamification

Indlæring skal være engagerende og sjov. En dags læring, der slutter med hovedpine og frustration over stoffets kompleksitet, har sandsynligvis ikke opfyldt læringsmålene. Gamification er en dokumenteret måde at få folk til at engagere sig. Derfor bruger vi forretningssimuleringsspil som en integreret del af vores læring. Det skaber et personligt ejerskab af indholdet baseret på egne erfaringer - gode såvel som dårlige. 

  • Interaktivitet

Hvis du leder efter et klassisk foredrag, er Bonanza ikke noget for dig. Vi tror på interaktivitet, og på at deltagernes udbytte skabes af egne oplevelser, på egne vilkår snarere end passivt at lytte til nogen, der fortæller. The Visual Language of Finance™ er altid baseret på en interaktiv, letforståelig og sjov oplevelse - uanset hvilken læringsform der vælges.

Et holistisk perspektiv

Alle, der på et eller andet tidspunkt har læst økonomi, ved, at den traditionelle tilgang har sit udgangspunkt i detaljerne. Vi tror på at gøre det modsatte - begynde med at skabe den overordnede forståelse for derefter at gå ned i detaljerne. At forstå hvor de forskellige dele indgår i den større kontekst, øger både trygheden omkring stoffet og ikke mindst oplevelsen af relevans.

 

Kommunikation

Alle virksomheder producerer store mængder af finansielle rapporter, som er tænkt som støttte og styreværktøjer for virksomhedens ledelse. Ved at anvende The Visual Language of Finance™ hjælper Bonanza med at gøre dokumenterne forståelige for alle medarbejdere i virksomheden.

Tag et par minutter og se filmen ved siden af, så forstår du, hvad vi mener ...

 

BONANZA TILBYDER

 

En komplet platform eller enkeltstående dele

 

Kontakt os